Bölüm Komisyonları

Mezuniyet ve Eğitim Komisyonu:

Sorumlu Komisyon Üyesi: Arş. Gör. H. İbrahim KAHVE 

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN

Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇAN

Yrd. Doç. Dr. Aysun YÜCETEPE

Staj Komisyonu:

Sorumlu Komisyon Üyeleri: Arş. Gör. Merve ARIBAŞ, Arş. Gör. Furkan AYDIN

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN

Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇAN

Yrd. Doç. Dr. Aysun YÜCETEPE

İntibak Komisyonu:

Sorumlu Komisyon Üyeleri: Arş. Gör. Dr. Fatma ŞAHMURAT Arş. Gör. Merve ARIBAŞ

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN

Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇAN

Yrd. Doç. Dr. Aysun YÜCETEPE