Department Comissions

Mezuniyet Komisyonu:

Sorumlu Komisyon Üyesi: Arş. Gör. H. İbrahim KAHVE 

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ, Doç. Dr. Mustafa ARDIÇ, Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN, Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇAN.

Staj Komisyonu:

Sorumlu Komisyon Üyeleri: Arş. Gör. Merve ARIBAŞ, Arş. Gör. Furkan AYDIN

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ, Doç. Dr. Mustafa ARDIÇ, Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN, Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇAN.

İntibak Komisyonu:

Sorumlu Komisyon Üyeleri: Arş. Gör. Dr. Fatma ŞAHMURAT Arş. Gör. Merve ARIBAŞ

Komisyon Üyeleri: Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ, Doç. Dr. Mustafa ARDIÇ, Yrd. Doç. Dr. Ayhan DURAN, Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇAN.